Historia bingo

how-to-play-online-keno

Historia bingo

Pierwotnie Bingo posiadało inne nazewnictwo. Gra spotykana była pod nazwą Beano. Sama wersja rozgrywki w wersji pierwotnej miała parę elementów którymi się wyróżniała od tej, którą znamy dziś. Pierwotna jej wersja zakładała grę dyskami z numerami losowymi – były one tworzone z pudełek po cygarach. Nazwa gry bierze się stąd, iż podczas rozgrywki gracze zaznaczali na kartach, ziarnami fasoli. Beano wykrzykiwano w momencie kiedy wygrana była po stronie danego gracza.

Co do samego pochodzenia dzisiejszej gry Bingo nie znamy wielu szczegółów, albowiem gra była popularna w wielu miejscach świata w jednym momencie, oraz przez setki lat.

Istnieją jednak teorie, o których trudno jest nie mówić w obliczu jakim jest Historia bingo i jej wszelkich zagadnień. Jedna z nich brzmi tak, iż gra pochodzi z Włoszech, gdzie prowadzona była specjalna loteria, tylko w soboty. Gra została jednak przeniesiona do Frncji na przełomie lat siedemdziesiątych osiemnastego wieku. Tam zafunkcjonowało nazewnictwo Le Lotto, które zagościło na wielu dworach, oraz rozgrywane było przez wielu wpływowych Francuzów.

Niemcy również posiadali swoją wersję Bingo. Na początku dziewiętnastego wieku gra pomagała w uczeniu dzieci wielu zadań matematycznych. Dzięki jej działaniu dzieci bardzo szybko zapoznawały się z działaniami i o wiele szybciej kształciły swoje umiejętności matematyczne.
Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to gra trafiła tutaj dość późno, albowiem przyjmuje się lata trzydzieste, dwudziestego wieku. Tam również znana była jeszcze jako Beano. Pierwszym miejscem oficjalnych partii przyjmuje się Atlantę w stanie Georgia. Podczas prowadzonych karnawałów gra była bardzo dobrze przyjmowana przez wszystkich uczestników.

Współczesną nazwę gry wymyślił Edwin Lowe który prowadził sprzedaż zabawek w Nowym Jorku. Znana gra liczbowa miała jednak swojego drugiego ojca, jakim był Carl Leffer, który został zatrudniony do prowadzenia wspólnych prac przy tej rozgrywce. Dzięki ich staraniom gra zwiększyła ilość możliwych kombinacji prowadzonych na planszach.